Formål

Verdensmad på Åby Skole 2012

Verdensmad på Åby Skole 2012

Baggrund og udgangspunkt

Åby Skole er en rigtig god skole, men det er ikke ensbetydende med, at den ikke kan blive bedre.
Blandt forældrene på Åby Skole er der mange ressourcer at trække på. Idéen til foreningen ”Åby Skoles Venner”, opstod bl.a. ved ønsket om af ”trække” disse ressourcer ind på skolen, og udnytte dem på en positiv måde.
Foreningen baseres på et frivilligt engagement i et tæt samarbejde mellem ledelse, skolebestyrelse, sfo-forældreråd, børn, forældre og andre med tilknytning til Åby Skole.

Formål

Åby Skole skal være ”Vores Skole”, som alle er stolte og glade for, og vi vil gerne medvirke til:

 • at skabe flere fælles aktiviteter og fællesskaber på tværs af klasser.
 • at børn, forældre og beboere i lokalområdet lærer hinanden bedre at kende.
 • at skabe endnu mere liv på skolen ud fra idéen om skolen som lokalt samlingssted.
 • at understøtte gode initiativer – og gerne hjælpe dig med at få et arrangement eller en aktivitet op at stå.
 • at udvikle en ”samskabende kultur” med skolens personale, hvor forældre og børn er medansvarlige for udvikling af ”vores skole”.
 • at indsamle midler til arrangementer, lejrskoler mm.

Målet er at der skal skabes en kultur på skolen, der både støtter idéer og initiativer ”oppefra og nedefra”. Alle kan bidrage med noget tid, faglighed, engagement, viden, kultur, humor, netværk, m.m.
Har I en idé til et projekt, som I brænder for, kan ”Åby Skoles Venner” evt. være jeres samlings og distributionsnet, til at bringe de gode idéer til virkelighed.

Foreløbige forslag til initiativer:

Opgaver og arrangementer kan være:

 • Fester: Sommerfest, fastelavnsfest, skolefest
 • Idræt og sportsaktiviteter ( pt. planlagt ”Åby Skoles Familieløb)
 • Andre aktiviteter – fællesspisning, foredrag, temadage, musik, filmaftner, udflugter etc.
 • Fundrasing / indsamling af midler til arrangementer, lejrskole mv.
  Igangværende er eks. tøjsalg til SFO-fest.

Organisering

Der var stiftende generalforsamling 20. november 2012. Her blev der blive nedsat en beslutningsdygtig opstartsgruppe, samt en bestyrelse. I dette forum er der basis for støtte til projekter og initiativer, som I ønsker ”Åby Skoles Venner”, skal støtte op om. ”Idé-skaberne” kan i samarbejde med frivillige kræfter fastlægge hvordan de enkelte projekter / delprojekter organiseres.
”Åby Skoles Venner” er en uafhængig, non-profit forening.